0702-980012

YSTAD GRUSTERMINAL 

  • Asfalt, betong, schakt, jord, trädgårdsavfall & byggavfall 

Hos oss lämnas allt som inte kan lämnas på den reguljära återvinningscentralen. Vi tar emot stora lass som inte får lämnas på tippen och det är både företag som lämnar flera ton eller privatpersoner som lämnar mindre.  Vi tar hand om och återvinner. 
Vi säljer även stenmaterial, grus,  kompost & olika sorters jord 
Öppettider Mån-Fred 0700-1600
 boka@ygt.nu